اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

لیست بخشنامه های ابلاغ شده توسط معاون اول ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱- شماره ۱۵۱۸۵ با موضوع نصاب معاملات در سال ۹۵

۲- شماره ۳۴۰۰۰ با موضوع دستوالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

۳- شماره ۳۴۰۰۱ با موضوع دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار

 

Savesmall دریافت کلیه بخشنامه ها