تبریک سال نو

قابل توجه شرکتهای متقاضی تشخیص صلاحیت در پایه های ۳و۴

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/95466.pdf