تبریک سال نو

قابل توجه اعضای محترم انجمن انتشار بخشنامه ها و نشریات مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷سازمان برنامه و بودجه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971378.pdf