تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

فرم ثبت نام بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه ایران ویژه اعضای انجمن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/form-bime.pdf