اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

فرم اطلاع از شرایط و ثبت نام تکمیل درمان قرارداد انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/فرم_ثبت_نام_انجمن_شركت_هاي_ساختماني1397.pdf