تبریک سال نو

فرآیند انجام معاملات کلیه مناقصات شرکت آب و فاضلاب مشهد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت”ستاد” از تاریخ ۹۶/۴/۱

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/05/96452.pdf