اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

غیر قانونی بودن فعالیت شرکتها و موسسات واسطه در قالب آگهی های تشخیص صلاحیت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/05/etelaeie.pdf