تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

عدم تهاتر ۳ درصد سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961612.pdf