اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

ضرورت ارائه مدارک مستندات و فرم های ارزشیابی مربوط به خاتمه کارهای انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971571.pdf