اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو – موضوع مورد بررسی: بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران در استان خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/SH-G-19-04-97.pdf