اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۱ دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/05/M12-01-02-97.pdf