اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ شورای فنی استان خراسان رضوی در خصوص تدارکات مالی پروژه های عمرانی و چالش کسورات بیمه ای در پروژه های عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962225.pdf