اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه شماره ۳۰ دبیرخانه شواری گفتگو مورخ ۹۶/۹/۸ با موضوع چگونگی فعالسازی پروژه های عمرانی شهر و شهرداری مشهد با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961692.pdf