اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه شماره ۲۸ دبیرخانه شواری گفتگو مورخ ۹۶/۹/۴ با موضوع مسائل و مشکلات موجود در حوزه قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی (سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/SH-G-04-09-96.pdf