اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صدور خدمات فنی و مهندسی و حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

آیین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

راهنمای استفاده از تسهیلات آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

تقاضانامه استفاده از تسهیلات موضوع آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

تقاضانامه استفاده از تسهیلات موضوع آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

دانلود فایلها