تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

ساماندهی و موظف نمودن بهره برداران جرثقیل های برجی به اخذ گواهی بازرسی فنی نصب و بهر ه برداری از تجهیزات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/11/951790.pdf