اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دوره آموزش و تخصصی مباحث داوری و بیمه های مهندسی و مسئولیت در قراردادهای عمرانی

تاریخهای برگزاری دوره آموزش و تخصصی مباحث داوری و بیمه های مهندسی و مسئولیت در قراردادهای عمرانی

۹۷/۰۱/۳۰

۹۷/۰۲/۰۵

۹۷/۰۲/۲۰

۹۷/۰۲/۲۴


 

photo_2018-04-26_13-58-16 copy


photo_2018-04-26_13-58-36

photo_2018-04-26_14-09-33

photo_2018-04-26_14-09-38

photo_2018-04-26_14-09-41