تبریک سال نو

دوره آموزشی “زلزله و مدیریت بحران (با آسیب شناسی موضوع زلزله کرمانشاه)”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961737.pdf