تبریک روز مهندس

دوره آموزشی آشنایی با روشهای اجرایی اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره در حوزه طرحهای عمرانی + عکس

 

img_6837_v1

img_6806_v1

img_6800_v1

img_6820_v1

img_6783_v1