تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دستورالعمل جدید نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی و فرمهای مربوطه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/11/@IranAccPlus-a903.pdf