دستورالعمل جدید نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی و فرمهای مربوطه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/11/@IranAccPlus-a903.pdf