تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

دریافت فرم ثبت نام مرحله جدید تکمیل درمان سال ۱۳۹۵ ویژه اعضای انجمن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/bime.pdf