تبریک سال نو

درخواست جلسه با مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/97579.pdf