اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

جلوگیری از بکاربردن مصالح غیر استاندارد در اجرای نازک کاری و روکش نماهای قابل اشتعال در ساختمانهای در حال ساخت و بهسازی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951542.pdf