اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

جلسه فوق العاده شورای فنی استان در خصوص “تبیین وضعیت جامعه پیمانکاری طرحهای عمرانی و بررسی راهکارهای سریع جهت جلوگیری از بروز زیان های مادی بیشتر به شرکتهای پیمانکاری استان”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971403.pdf