اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تکلیف دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات به انجام کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و … در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/05/16145.pdf