اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تهیه فهارس بهای واحد پایه و شاخص های تعدیل آحاد بها جهت بروزرسانی و محاسبه هزینه طرح های نظام فنی اجرایی کشور

اعضا محترم

با سلام؛ خواهشمند است نسبت به بررسی و اعلام نظر جداول پیوست اقدام بفرمایید

 

پیوست : لیست کامل جداول