تهیه فهارس بهای واحد پایه و شاخص های تعدیل آحاد بها جهت بروزرسانی و محاسبه هزینه طرح های نظام فنی اجرایی کشور

اعضا محترم

با سلام؛ خواهشمند است نسبت به بررسی و اعلام نظر جداول پیوست اقدام بفرمایید

 

پیوست : لیست کامل جداول