تمدید مهلت ثبت نام نکمیل درمان اعضا

به دلیل مشکلات اطلاع رسانی هفته گذشته در فضای مجازی ، مهلت ثبت نام تکمیل درمان اعضا تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۰ تمدید گردیده است لذا خواهشمند است تا قبل از اتمام مهلت مذکور نسبت به تکمیل فرم ها و مراجعه به کارگزاری اقدام فرمایید .
شرکت کارگزاری رسمی بیمه کامیاران کیهان