تقاضای انجمن از معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی درخصوص مشکلات پیمانکاران در سامانه بهین یاب

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971247.pdf