اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تفسیر بانک مرکزی ابلاغیه به شبکه بانکی کشور در خصوص بند « و » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972062.pdf