اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/4_5958720489827337058.pdf