اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

تصویب نامه شماره ه۵۵۸۸۷/ت/۱۳۵۹۴۳ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ هیات وزیران مبنی بر الحاق جزء ۱۳ به ماده (۸) آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972053.pdf