اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

به تعلیق در آمدن ممنوعیت صدور ضمانت نامه ها توسط شبکه بانکی برای بدهکاران غیرجاری و سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/06/95501.pdf