اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

بهره گیری از نظرات تشکل های غیر دولتی اقتصادی در خصوص تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/03/29637-peyvast-95-11-9-52207-138881-daryaft-nazarat-tashakol-haye-gheyre-dolati-dar-tadvin-moghararat-dolati.pdf