تبریک سال نو

برگزاری معاملات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971429.pdf