تبریک روز مهندس

برگزاری سومین گردهمائی شورایعالی پیشکسوتان انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی پنجشنبه مورخ ٩٨/١٠/١٢

سومین گردهمائی شورایعالی پیشکسوتان انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی پنجشنبه مورخ ٩٨/١٠/١٢ با حضور جمعی از اعضای محترم و استاد ارجمند جناب اقای دکتر یار محمدی در محل سالن همایش انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی برگزار گردید.
در این مراسم رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی ابتدا گزارشی در مورد شورایعالی انجمن و کمیته سلامت ارائه نمودند و در ادامه استاد ارجمند جناب اقای دکتر یارمحمدی  متخصص اورولوژی،در خصوص بیماریهای رایج مربوطه و راهکارهای پیشگیری و درمانی سخنرانی نمودند.

هیئت امنا شورایعالی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

banner

 

clip [DIVX 720p][(028784)2020-01-07-10-02-50]

 

clip [DIVX 720p][(080001)2020-01-07-13-10-29]

 

photo5798496000866890047

 

photo5798496000866890046

 

photo5798496000866890045

 

photo5798496000866890044