تبریک سال نو

بخشنامه در خصوص حک علامت استاندارد روی شیشه های دو و چند جداره و …

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971325.pdf