اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

بانک اطلاعات بلایای طبیعی

http://bpms.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=1aef23a1-70a9-46cd-bbbc-bcba3eb51e64&Mode=Download