تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

انتشار و ابلاغ بخشنامه ها مورخ ۹۶/۱۰/۱۹

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/961912.pdf