انتشار بخشنامه ها و نشریان سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۹۷/۱۲/۰۲

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/02/972321.pdf