تبریک روز مهندس

انتشار بخشنامه ها و نشریات مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ سازمان برنامه و بودجه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981626.pdf