تبریک روز مهندس

انتشار بخشنامه ها و نشریات مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ سازمان برنامه و بودجه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/02/981768.pdf