انتشار بخشنامه ها و نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۹۸/۰۹/۰۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/981423.pdf