تبریک روز مهندس

انتشار بخشنامه ها و نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۹۸/۰۶/۱۰

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/09/98972.pdf