تبریک سال نو

الزام به ثبت نام شرکتهای دارای گواهینامه تمدید ۲ ساله تا تاریخ ۹۶/۰۲/۳۰ در سامانه ساجات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/04/9686.pdf