تبریک سال نو

اعلام تلفن و آدرس ثبتی جدید شرکت ها به انجمن

عطف به نامه شماره ۱۰۰۴۹۶ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با توجه به اینکه اطلاع و پاسخ به ابلاغیه ها، اخطارها و مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعضاً می تواند مانع از تعلیق و یا محرومیت پیمانکاران گردد مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اعلام تلفن و آدرس ثبتی شرکت به انجمن از طریق فکس ، پست الکترونیک و یا ارسال به دبیرخانه انجمن اقدام فرمایید.

شماره فکس : ۳۸۷۱۸۱۹۱-۰۵۱

پست الکترونیک : syndicate@kh-syn.org

Savesmall دریافت نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی