تبریک سال نو

اعلام آمادگی از شرکتها و اشخاص حقیقی جهت حضور در کشورهای عمان و گرجستان جهت ایجاد مجموعه های صادراتی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971255.pdf