تبریک سال نو

اطلاعیه : کلیه پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی ملزم به اخذ پروانه اقامت و اجازه کار برای اتباع بیگانه می باشند

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/etelaeie.pdf