تبریک سال نو

اطلاعیه : تصویب پیشنهادات تخصصی انجمن در خصوص اصلاح روشهای انعقاد قراردادهای دولتی با بخش خصوصی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/shora.pdf