تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

اطلاعیه : تصویب پیشنهادات تخصصی انجمن در خصوص اصلاح روشهای انعقاد قراردادهای دولتی با بخش خصوصی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/shora.pdf