اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

ارائه طریق در خصوص نحوه پرداخت خسارت ناشی از هزینه تنزیل در قبال ارائه اوراق مثبته از طرف پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/خزانه.pdf