اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۷